Opći uvjeti za postavljanje podnih obloga od drveta

 

1. PRIJE POSTAVLJANJA PARKETA

1.1. Dozvoljena vlažnost podloge:

 • cementna košuljica do 2,0%, cementna košuljica s podnim grijanjem do 1,8%
 • anhidridna košuljica do 0,5%, anhidridna košuljica s podnim grijanjem do 0,3%
 • ploče od iverice 9 ±2%


1.2. Podloga mora biti izrađena u skladu sa predviđenim propisima:

 • mora se ugraditi: hidroizolacija, termoizolacija, zvučna izolacija i odgovarajuća građevinska konstrukcija
 • podloga mora biti ravna, a nivo prilagođen vrsti podne obloge koja se montira,
 • površina na koju se montira obloga mora biti čista, kompaktna, glatka, odgovarajuće apsorpcije i bez pukotina,
 • temperatura podloge u toku polaganja i 48 sati nakon montaže mora biti od 15 °C do 18 °C,
 • u slučaju da postoji podno grijanje: prije postave podne obloge neophodno je postepeno zagrijavanje sistema po propisanim pravilima o uključivanju podnog grijanja.

Investitor mora osigurati betonsku košuljicu koja odgovara standardima. Parketar ima pravo i obavezu vizualno kontrolirati gore navedene parametre i upozoriti na eventualne nepravilnosti. Parketar u okviru svog djelokruga (po dogovoru) može surađivati u pripremi podloge ili njenoj sanaciji.

1.3. Prostorije i podne obloge od drveta moraju biti aklimatizirane:

 • prostorija nesmije biti izložena propuhu, temperatura mora biti od 15 do 18 °C i relativna vlažnost zraka od 50 do 60%;
 • podna obloga od drveta mora biti skladištena na sredini prostorije u kojoj će se montirati bar 48 sati prije polaganja;
 • pakete otvarati neposredno prije polaganja.

Dužnost investitora je osigurati određene uvjete na objektu – naručilac posla. Izvođač je (osim ako nije drugačije dogovoreno) dužan robu dopremiti do objekta, investitor je dužan na mjestu polaganja robu preuzeti s prijevoznog sredstva i uskladištiti u prostor
da se odgovarajuće aklimatizira. U slučaju kada podnu oblogu na objekat dostavlja montažer, investitor je dužan ponuditi pomoć pri skladištenju parketa. Za materijal koji je uskladišten na objektu odgovoran je naručilac-investitor.

1.4. Dozvoljena vlažnost parketa je 7% ±2%. Parket koji se ugrađuje u objekat mora imati vlažnost što bližu ravnotežnoj vlažnosti drveta s obzirom na klimu u objektu. Parketar je dužan provjeriti prije početka polaganja uvjete na objektu, vlažnost podne obloge od drveta i napraviti zapisnik.

1.5. Prije polaganja podnih obloga od drveta ostali građevinski radovi, osim ugradnje dovratnika, posljednje faze krečenja i montiranja sistema grijanja – radijatora, moraju biti završeni. Ostali radovi se mogu obaviti nakon polaganja podne obloge.

1.6. Prostorije u koje se montira podna obloga moraju biti zatvorene. U njima se ne smiju odvijati drugi radovi – ne smije biti drugih izvođača. Naručilac-investitor je dužan polagaču garantirati za odgovarajuće uvjete rada i pristup izvoru električne energije.

1.7. Primopredaja posla se obavlja odmah nakon završetka posla.

 

2. NAKON POSTAVE PARKETA

2.1. Nakon montaže po površini se ne smije hodati ili je opterećivati bar 24h.

2.2. Montirane podne obloge u prvom periodu nakon polaganja ne smiju se djelomično ili potpuno pokrivati ili površinu upotrebljavati za odlaganje stvari.

2.3. Prostor se mora zaštititi od vlage. Nakon polaganja moraju se osigurati slijedeći klimatski uvjeti:

 • temperatura prostorije od 15 °C do 25 °C,
 • relativna vlažnost zraka od 50 do 60%.

 

3. BRUŠENJE I POVRŠINSKA ZAŠTITA PARKETA (važi za neobrađen parket)

3.1. Parket nakon polaganja mora mirovati od 5 do 14 dana (ocjena proizvođača). U tom periodu u prostoriji ne treba izvoditi radove koji bi mogli oštetiti parket ili da ga isprljaju (upotreba silikona, ulja...). Budite pažljivi i kada hodate po parketu.

3.2.
Nakon perioda mirovanja parketa parketar mora procijeniti da li su uvjeti povoljni za kvalitetan nastavak radova ili uputiti prijedlog odgovarajućih rješenja investitoru.

3.3. Uvažavajte točke 1.5.,1.6. i 1.7.

3.4. U prostoriji u kojoj se odvijaju radovi moraju se osigurati slijedeći uvjeti:

 • temperatura prostorije od 15 °C do 25 °C,
 • relativna vlažnost zraka od 50 do 60%,
 • prostor ne smije biti prašnjav, ne smije biti izložen propuhu i suncu,
 • slojevi laka se nanose u razmaku od najmanje 48h.


3.5. Upotreba lakiranih površina:

 • nakon 48h može se hodati po parketu,
 • nakon 7 dana površinu parketa možete mehanički opteretiti.


3.6. Pri primopredaji radova ne mogu se očekivati savršeno lakirane površine jer uvjeti rada nisu jednaki uvjetima u tvornici. Kvaliteta lakiranja se ocjenjuje sa procjenom stajanja laka i ovisi o svijetlosti (DIN standard).