Podno grijanje

Podne obloge od drveta nisu primjerene za polaganje na pod s električnim podnim grijanjem.

Betonska glazura mora biti stručno izrađena u skladu sa standardima i uputstvima proizvođača. Površina mora biti ravna, glatka, čista i čvrsta, glazura kompaktna, suha i bez pukotina. Cijevi u kojima je topla voda moraju biti položene bar 35 mm ispod površine glazure, da bi se toplina ravnomjerno rasporedila. U slučaju da cijevi nisu na dovoljnoj dubini, na drvenoj podnoj oblozi može doći do pojava procjepa ili fuga.

Najviša dozvoljena vlažnost estriha na koji se polagaže podna obloga jest: za cementni 1,8%, za anhidridni 0,3%.

Za mirovanje i sušenje betonske glazure propisan je rok od 21 dan (za anhidridne estrihe 7 dana). Nakon ovog roka počinje se sa uključivanjem sistema grijanja po dolje navedenom postupku, bez vremenskog prekida:

1. dan ................. 25 °C
2. dan ................. 30 °C
3. dan ................. 35 °C
4. dan ................. 40 °C
5. dan ................. 45 °C
6. dan ................. 50 °C
7. dan ................. 55 °C
8. -20. dan .......... 55 °C
21. dan ............... 50 °C
22. dan ............... 45 °C
23. dan ............... 40 °C
24. dan ............... 35 °C
25. dan ............... 30 °C
26. dan ............... 25 °C
27. dan ............... meritev vsebnosti vlage v estrihu po CM metodi.

U trenutku kada sadržaj vlage u glazuri odgovara uvjetima za polaganje podnih obloga od drveta, može se početi sa polaganjem. U suprotnom, nastavlja se sa sušenjem na 40 °C, sve dok se ne dostignu željeni dozvoljeni parametri. U toku sušenja neophodno je prostor vjetriti (bez propuha).

Prije polaganja podne obloge temperatura se postepeno smanjuje, 2-3 dana prije početka polaganja sistem se ugasi, odnosno u prostoriji se održava temperaturua od
18 °C. 3 dana nakon polaganja podne obloge, podno grijanje se ponovo uključuje i temperatura se postepeno podiže do željenog nivoa.

Temperatura površine estriha na koji je položena podna obloga ne smije prelaziti 25 °C. Optimalna vlažnost je od 50 do 60%.