Sve što treba znati: prije postavljanja parketa

 • Prije ugradnje parketa obavezno pročitajte i pratite uputstva za montiranje.
 • Parket nemojte montirati u prostorije koje nisu grijane, sanitarne i vlažne prostorije ili na vanjske površine.
 • Daske u paketu mogu biti različite boje, zato ih rasporedite tako da dobijete pod kakav želite u pogledu nijansi.
 • Prije postavljanja parketa, svaku dasku treba vizualno pregledati i odvojiti daske koje nisu ispravne za polaganje.
 • Parket se obično polaže u pravcu glavnog izvora svjetlosti. U hodnicima i većim prostorijama parket se montira tako da je duža stranica daske u istom pravcu kao i duži zid sobe. Pri ugradnji pazite na diletaciju.
 • Montiran parket se skuplja i rasteže zato je neophodno ostaviti dovoljno velike razmake. Razmak od zida u suhim i manjim prostorijama mora biti bar 10 mm, a u većim prostorijama i prostorijama sa nestabilnom klimom nešto veći. Diletacijski razmaci kod masivnog parketa su veći nego kod ostalih parketa.
 • Kod velikih površina (širina veća od 7 m i dužina veća od 8 m) i na prelazima iz jedne prostorije u drugu obavezno montirajte diletacijske profile.
 • Prije postavljanja parketa, uskladištite parket u originalnoj ambalaži u prostoriji u kojoj će se polagati 48 sati da se aklimatizira.
 • Pakete parketa otvorite neposredno prije polaganja. U slučaju da Vam ostane neiskorišteni materijal ponovno ga zapakirajte i zaljepite.
 • Masivni, dvoslojni i višeslojni parket se lijepi cijelom dužinom na podlogu, trosolojni parket može se ili ljepiti ili položiti „plivajući“.
 • U toku montiranja idealna temperatura prostorije je 18 °C. Relativna vlažnost zraka prije, u toku i nakon polaganja treba biti od 40 do 60%.
 • Troslojni gotovi parket sa click sistemom spajanja nije potrebno lijepiti po spojevima. Može se položiti „plivajući“ ili ljepiti cijelom dužinom na podlogu. Spoj pero-utor se ljepi ako parket montirate „plivajući“. U slučaju da ljepite parket na podlogu, spojeve ne treba ljepiti. Za ljepljenje po spoju možete upotrijebiti PVA ljepila (polivinil acetansko ljepilo), za ljepljenje po cijeloj dužini na podlogu koristite ljepilo koje ne sadrži vodu.


Podloga – općenito

 • Podloga na koju montirate parket mora biti ravna, tvrda i kompaktna. U slučaju da ne odgovara uvjetima morate je odgovarajuće sanirati prije početka polaganja parketa.
 • Betonsku košuljicu prije polaganja dobro očistite.
 • Parket ne smijete montirati na meke podne obloge (tepisi i sl.). Stare PVC obloge, linoleum ili pluta su odgovarajuća podloga samo u slučaju „plivajućeg“ načina montaže.
 • Stare keramičke pločice su odgovarajuća podloga ako je osigurana hidroizolacija. Za ljepljenje na podlogu, neophodno je keramiku dobro očistiti i izbrusiti tako da bude hrapava.
 • Vlaga mora biti u slijedećim granicama:
  • betonska košuljica (CM metoda) 2,0% (1,8% - podno grijanje),
  • anhidridna košuljica (CM metoda) 0,5% (0,3% - podno grijanje),
  • drvena podloga 8,0%
  Obavezno pratite uputstva u pogledu vlage, posebno kod novogradnje.


Podloga – podno grijanje

 • Koristite materijale koji su predviđeni za montažu na podno grijanje,
 • Pri suhomontažnom polaganju obavezno postavite parnu prepreku (PVC folija),
 • Maksimalna dozvoljena temperatura parketa je 26 °C (ispod tepiha i namještaja),
 • U toku sezone grijanja moguć je nastanak proreza (fuga) između pojedinačnih parketnih daščica i lamela,
 • Savjetujemo Vam da izbjegavate postavljanje parketa dimenzijski nestabilnih vrsta drveta (bukva, jatoba, maslina, kanadski javor..)
 • Savjetujemo Vam da parket ne montirate na električno podno grijanje.